Contact Us | Contáctenos

 •  

  Ashley Clemens - IB DP Coordinator 

  clemensa@hsd.k12.or.us

  Campus: (503) 844-1980 x3835

  Google Voice: (971) 220-6979

   

  Kori Sakamoto - CAS Coordinator

  sakamotk@hsd.k12.or.us

   

  Google Classroom Codes:

  class of 2022 Diploma Candidates - ukdx4rz

  class of 2023 Diploma Candidates - unfdnrb

   

IB Diploma Program